Tour Trung Quốc

Sắp sếp theo:
-22%
Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Trung Quốc (Hà khẩu - Bình Biên - Di Lặc - Kiến Thủy - Mông Tự)
Lịch trình: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Liên hệ
4.690.000
-33%
Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Trung Quốc (Kiệu Tử Sơn)
Lịch trình: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Liên hệ
5.990.000
-33%
Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Trung Quốc (Kiệu Tử Sơn - Kiến Thủy)
Lịch trình: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Liên hệ
5.990.000
-13%
Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Trung Quốc(Tam Á-Đảo Phượng Hoàng-Vịnh Á Long)
Lịch trình: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Liên hệ
6.990.000
-25%
Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Trung Quốc (Phượng Hoàng Cổ Trấn - Phù Dung Trấn - Thiên Môn Sơn)
Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành: Liên hệ
7.490.000
-11%
Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Trung Quốc
Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành: Theo yêu cầu
7.890.000
-11%
Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Trung Quốc ( Đảo Hải Nam-Tam Á- Hải Hoa Đảo)
Lịch trình: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Liên hệ
7.990.000
-10%
Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Trung Quốc ( Đảo Hải Nam-Tam Á - Hải Hoa Đảo)
Lịch trình: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Liên hệ
8.990.000
-21%
Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Trung Quốc (Phượng Hoàng Cổ Trấn)
Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành: Thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
10.990.000
-16%
Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Trung Quốc (Phượng Hoàng Cổ Trấn)
Lịch trình: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Thứ 2 hàng tuần
10.990.000
All in one
Liên hệ